วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเอง

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาว สุวนันท์ ขวัญศรี
เกิดวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2538
สีที่ชอบ สีเขียว
กิจกรรมที่ชอบ ดูโทรทัศน์
นิสัย เป็นคนที่พูดน้อย
คติ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น